เปิดงานการสัมมนา 17th Neuroiogic and Cardiac Electrophysiology Symposium (NCES)

8 พฤศจิกายน 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานกล่าวเปิดงานการสัมมนา NEUROSCIENCE CONFERENCE The 17th NCES (Neuroiogic and Cardiac Electrophysiology Symposium) Neurophysiology of Obese and Thalassemic Brain : At the Crossroad from Gut, Heart and Cognition ณ ห้องประชุม โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
 
แกลลอรี่