ถวายพวงมาลัยดอกไม้สด แสดงความเคารพต่อ มล.ปิ่น มาลากุล

24 มกราคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถวายพวงมาลัยดอกไม้สดแสดงความเคารพต่อ มล.ปิ่น มาลากุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564  
แกลลอรี่