สำนักหอสมุดปิดปรับปรุงพื้นที่ให้บริการบริเวณชั้น 2

9 สิงหาคม 2562

สำนักหอสมุด

สำนักหอสมุดแจ้งปิดพื้นที่ให้บริการ เพื่อดำเนินการปรับปรุงพื้นที่การให้บริการ ตามโครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักหอสมุด ณ บริเวณชั้น 2 ดังนี้

  • ห้อง Research Wing ห้อง Group Study และห้อง Private Study

  • พื้นที่สิ่งพิมพ์รัฐบาลและนวนิยาย กรณีผู้ใช้บริการต้องการสิ่งพิมพ์รัฐบาลและนวนิยาย โปรดติดต่อ เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ชั้น 1

แกลลอรี่