พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

12 สิงหาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยกงสุลต่างประเทศ เจ้านายฝ่ายเหนือ อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ พนักงาน นักเรียน นักศึกษาและพสกนิกรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
แกลลอรี่