แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. (CMU Lanna House Museum) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพื่อสังคมที่สร้างสรรค์และยั่งยืน

21 มกราคม 2564

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

บทสัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. (CMU Lanna House Museum) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา เพื่อสังคมที่สร้างสรรค์และยั่งยืน https://art-culture.cmu.ac.th/News/detail/2092

แกลลอรี่