คณะพยาบาลศาสตร์ มช. รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่หอพัก จำนวน 1 อัตรา (หมดเขต 30 พ.ย.)

6 พฤศจิกายน 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่หอพัก จำนวน 1 อัตรา อัตราจ้างเดือนละ 9,000 บาท

คุณสมบัติ
1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
2. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ มัธยมศึกษาตอนต้น
3. สามารถฟัง พูด สื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
4. สามารถปฏิบัติงานเวรกลางคืนได้แก่ผู้ใช้บริการด้านต่าง ๆ
5. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

ลักษณะงาน
1. งานทำความสะอาดหอพักนักศึกษานานาชาติ
2. งานจัดเตรียมห้องพัก/บ้านพักรับรองสำหรับแขกของคณะ
3. งานอยู่เวรกลางคืนประจำหอพักนักศึกษาพยาบาล
4. งานธุรการ พัสดุ และอำนวยความสะดวกของหอพัก
5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สนใจติดต่อขอรับใบสมัครหรือสมัครได้ที่
ผู้ปกครองหอพัก นักศึกษาพยาบาล 1
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2562
โทร.084-3783416 0-5393-5026, 0-5393-5035, 0-5394-9092
แกลลอรี่