ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แผนการจัดจ้างโครงการปรับปรุงโรงจอดรถและถนน ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสำนักงานมหาวิทยาลัย (ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้)

ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 30/7/2564 14:59:49 น.
ไฟล์แนบ