ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศโรงพยาบาลทันตกรรม (คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากฯ)

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศโรงพยาบาลทันตกรรม (คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากฯ) 

หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะทันตแพทยศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 22/9/2563 10:26:46 น.