เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


หน่วยงานที่เผยแพร่ : ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 26/9/2565 19:41:49 น.