ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการที่ 213. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องใส่แร่กัมมันตรังสี ยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น ALEXION ACCESS S/N 1KG18V2539 แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะแพทยศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 27/9/2565 13:35:22 น.