ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 รถยนต์โดยสาร (รถตู้แบบหลังคาสูง) ขนาด 11 ที่นั่ง (รวมคนขับ) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


หน่วยงานที่เผยแพร่ : ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 3/12/2562 13:38:37 น.
ไฟล์แนบ