ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องร่างประกาศ TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ พร้อมติดตั้ง จำนวน 9 ชุด

ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 11/7/2562 17:42:49 น.
ไฟล์แนบ