มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ งานรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 31/7/2563 16:53:54 น.
ไฟล์แนบ