ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการที่ 7. ค่าจ้างเหมากำจัดน้ำยาสารเคมีที่ใช้แล้วบริเวณเตาเผาคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 รายการ

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะแพทยศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 27/9/2565 13:35:07 น.
ไฟล์แนบ