ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทำบ่อพักน้ำพร้อมติดตั้งปั้มน้ำและระบบสปริงเกอร์ในการรดน้ำสนามฟุตบอล ๒ และสนามซอฟท์บอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 12/6/2562 15:22:21 น.