ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการที่ 203. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงแบบ 640 สไลด์ต่อการหมุน 1 รอบ รุ่น Somatom Force S/N 75517+Syngo Via XL S/N 130507 แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะแพทยศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 27/9/2565 13:34:52 น.