ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 อาคาร 5 คณะเภสัชศาสตร์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะเภสัชศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 12/7/2562 13:39:11 น.