ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดผลผู้ชนะการเสนอราคา รายการที่ 80. ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดียว พร้อมเครื่องแสดงและบันทึกข้อมูลด้วยไฟฟ้าการไหลเวียนของระบบหัวใจ รุ่น OPTIMA IGS320 แบบรวมอะไหล่ ไม่รวมหลอดเอกซเรย์และชุดรับภาพ จำนวน 1 เครื่อง

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะแพทยศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 27/9/2565 13:34:40 น.