มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถอุทยานการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 11/7/2562 17:16:40 น.
ไฟล์แนบ