ประกาศศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ เรื่อง ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาดำเนินการจัดงาน Northern Business Matching โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early-Stage) ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง


หน่วยงานที่เผยแพร่ : ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 12/7/2562 11:29:16 น.
ไฟล์แนบ