ประกาศร่างขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงระบบข่ายสายโทรศัพท์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR


หน่วยงานที่เผยแพร่ : สำนักงานมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 13/6/2562 14:31:07 น.
ไฟล์แนบ