อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัล The Best Oral Presentation Award

10/01/2562 [view:125]

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัล The Best Oral Presentation Award


         อาจารย์ ดร.ภก.ปรัชญา ทิพย์ดวงตา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล The Best Oral Presentation Award   ผลงาน Development of Yellow Oil Eutectic Mixture Extracts for Preparing Microencapsulation  จากงาน ประชุม 1st International Conference on Globalisation of Traditional Medicine 2018 A Celebration on the Occasion of the 20th Anniversary of Mae Fah Luang University เมื่อวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประกาศ

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2019 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready