คณบดีรับมอบรางวัล “คนดี ศรีอุตสาหกรรมเกษตร”

04/01/2562 [view:128]

คณบดีรับมอบรางวัล “คนดี ศรีอุตสาหกรรมเกษตร”


       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้ารับรางวัล “คนดี ศรีอุตสาหกรรมเกษตร” ประจำปี พ.ศ.2561 จากคณะกรรมการประจำคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561  ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการยกย่องศิษย์เก่าที่มีความสำเร็จในด้านวิชาชีพและหน้าที่การงานระดับสูง เป็นที่ยอมรับในด้านวิชาชีพหรือวิชาการ เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม สาธารณะ และสถาบัน เป็นที่รู้จักและยอมรับจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ  โอกาสนี้ได้กล่าวความรู้สึก และให้ข้อคิดแก่คณาจารย์และบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศ

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2019 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready