นศ.ทันตะฯ ชนะเลิศการประกวดผลงานวิจัย

04/01/2562 [view:94]

นศ.ทันตะฯ ชนะเลิศการประกวดผลงานวิจัย


    นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย  นทพ.ชวิน อุปรา (ผู้นำเสนอ) นทพ.ชนม์สิริ เวชพาณิชย์  นทพ.กฤษณ์กมล เลิศเรืองปัญญา  นทพ.ยุวภา ชีวรุ่งนภากุล และ นทพ.ชนากานต์ อินทะวงศ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานวิจัย เรื่อง “Effectiveness of A Simple Apical Negative Pressure Kit on Smear Layer Removal from Root Canal Surfaces” โดยมี อาจารย์ ทันตแพทย์ อาณัติ เดวี อาจารย์จากสาขาวิทยาเอนโดดอนท์ ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  จากการเข้าร่วมประกวดโครงการ The 21st Dentsply Sirona Scada Student Clinician Research Program  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561  ณ โรงแรม Centara Grand at CentralWorld กรุงเทพมหานคร 


    โครงการวิจัยนี้จะได้รับการคัดเลือกให้ไปนำเสนอระดับนานาชาติในงานประชุม The American Association for Dental Research (AADR) ณ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา

ประกาศ

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2019 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready