อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์รับรางวัล Young Investigator’s Award

27/12/2561 [view:164]

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์รับรางวัล Young Investigator’s Award


            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภก.เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Young Investigator’s Award จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Development of Colorectal-Targeted Tablet Containing Natural Purple Rice Bran Oil for Colorectal Chemoprevention  ในงานประชุม The 3rd International Symposium on Rice Science in Global Health 2018 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุก 10 ปี โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

           ผลงานวิจัยดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์  รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.สุพร จารุมณี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภก.ไชยวัฒน์ ไชยสุต และอาจารย์ ดร. ภก.ปรัชญา ทิพย์ดวงตา เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย

ประกาศ

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2019 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready