อาจารย์คณะพยาบาล มช. รับรางวัลเลิศรัฐ ประเภทพัฒนาการบริการระดับดี ประจำปี 2561

26/10/2561 [view:29]

อาจารย์คณะพยาบาล มช. รับรางวัลเลิศรัฐ ประเภทพัฒนาการบริการระดับดี ประจำปี 2561


         รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประเภทพัฒนาการบริการระดับดี ประจำปี 2561 จากผลงาน "โครงการขับเคลื่อนระบบและกลไกเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ" จัดโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นในงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2561 เรื่อง "ภาครัฐ เพื่อประชาชน: Good Governance for Better Life" ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 

         รางวัลเลิศรัฐเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ

ประกาศ

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2019 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready