อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ นำเสนอผลงานวิจัย คว้าทุน Travel Bursary Award ประเทศญี่ปุ่น

12/10/2561 [view:32]

อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ นำเสนอผลงานวิจัย คว้าทุน Travel Bursary Award ประเทศญี่ปุ่น


           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ยาโนละ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับทุน Travel Bursary Award ซึ่งเป็นทุนให้กับนักวิจัยชาวต่างชาติรุ่นใหม่ จากผลงานวิจัย ในหัวข้อเรื่อง Effectiveness of school based deworming program on the decreasing of intestinal parasitic infection rate among Karen hill-tribe children in Thailand ซึ่งได้นำเสนอในรูปแบบ Short Oral Presentation และ Poster Presentation ในงานประชุม The 17th Awaji international forum on infection and immunity ณ The Awaji Yumebutai International Conference Center, Awaji Island ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 4 - 7 กันยายน 2561


          งานวิจัยดังกล่าวนำเสนอเกี่ยวกับ การลดการติดพยาธิในลำไส้ในเด็กนักเรียนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้อย่างประสบความสำเร็จ ด้วยโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพที่อาศัยความร่วมมือจากโรงเรียนและชุมชน ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก โครงการวิชาการรับใช้สังคมที่มีผลกระทบสูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2019 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready