รับตราเกียรติคุณ และโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล "มิตรภาพแห่งรัฐบาลจีน "

01/10/2561 [view:45]

รับตราเกียรติคุณ และโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล


          ศาสตราจารย์ชะภิพร เกียรติคชาธาร  ที่ปรึกษาสถาบันไทยศึกษาแห่งมณฑลเสฉวน (Sichuan Provincial Research Institute for Thai Studies) ณ มหาวิทยาลัยเฉิงตู  ทั้งนี้ สถาบันไทยศึกษาฯ ก่อตั้งโดยการขออนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการจีน มณฑลเสฉวน โดยมีศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการขออนุญาตจัดตั้งสถาบันฯ  ปัจจุบัน ศ.ชะภิพร เกียรติคชาธาร เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 ที่ผ่านมาได้เข้ารับเหรียญตราเกียรติคุณ และโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัล "มิตรภาพแห่งรัฐบาลจีน" (Chinese Government  Friendship  Awards 2018)  จาก ฯพณฯ ท่านรองนายกรัฐมนตรีจีน นายหลิวเฮ้อ(Liu He)  ณ มหาศาลาประชาชน มหานครปักกิ่ง
 

          รางวัลอันทรงเกียรตินี้มีคนไทยได้รับรางวัล 2 คน ได้แก่ นายชะภิพร เกียรติคชาธาร และ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ เจ้าของบริษัทน้ำตาลมิตรผล

ประกาศ

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready