อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มช. รับรางวัลศรีสังวาลย์ สาขาการพยาบาลในชุมชน

28/09/2561 [view:36]

อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มช. รับรางวัลศรีสังวาลย์ สาขาการพยาบาลในชุมชน


         รองศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เสนารัตน์ อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ สาขาการพยาบาลในชุมชน ประจำปี 2561 จาก ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมวิชาการประจำปี 2561 เรื่อง พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย "R2R to Future Health Care" จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561

ประกาศ

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready