นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ชนะเลิศแข่งขันประนอมข้อพิพาทจำลอง

28/09/2561 [view:33]

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ชนะเลิศแข่งขันประนอมข้อพิพาทจำลอง


         นายอุดมทรัพย์ รื่นรมย์ และนายเอเซีย หยุ่นจิตต์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแข่งขันการประนอมข้อพิพาทจำลอง ในหัวข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ จากนายรังสี แสงผล รองอธิบดีอัยการสำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ คณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ ประธานในพิธี เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ อาคารภิรัชทาวเวอร์ ดิ เอ็มควอเทียร์ ชั้น 26  

ประกาศ

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready