ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ 2 รางวัล สุดยอดพิพิธภัณฑ์ Museum Thailand Awards 2018

13/09/2561 [view:269]

ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ 2 รางวัล สุดยอดพิพิธภัณฑ์  Museum Thailand Awards 2018


         ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์  (เจ้าน้อย มหาอินทร์ ณ เชียงใหม่)   กับ 2 รางวัลแห่งความภูมิใจ สุดยอดพิพิธภัณฑ์  Museum Thailand Awards 2018  จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ  (มิวเซียมสยาม)  


          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณวิภาดา ศุภรัฐปรีชา  เข้ารับรางวัล สุดยอดพิพิธภัณฑ์ Museum Thailand Awards 2018    จาก พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ถนนสามเสน  กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561   และในปีนี้ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าน้อย มหาอินทร์ ณ เชียงใหม่) ภายใต้การดูแลและบริหารจัดการโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล 2 ประเภท  ได้แก่
          1. ประเภทรางวัล Museum Thailand Awards 2018  รองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านวัฒนธรรม
          2. ประเภทรางวัล Museum Thailand Popular Vote 2018 ติด  1 ใน 10 อันดับแรก                   ของพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ โดยการโหวตของประชาชนที่เข้ามาใช้บริการข้อมูลในเว็บไซต์มิวเซียมไทยแลนด์ (www.museumthailand.com) จาก 1,500 แหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

          รางวัล Museum Thailand Awards 2018 จัดขึ้นเป็นปีที่ 2  โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการปรับมาตรฐานของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของประเทศไทย ภายใต้เเนวความคิดของพิพิธภัณฑ์ไทยในศตวรรษที่ 21   ซึ่งนับเป็นการเปิดศักราชใหม่ให้กับวงการพิพิธภัณฑ์เเละเเหล่งเรียนรู้ในประเทศไทย โดยได้มีกำหนดมาตรฐานที่สูงขึ้นเพื่อให้พิพิธภัณฑ์ไทยสามารถเข้าสู่ระดับสากลต่อไปได้ในอนาคต  และรางวัล Museum Thailand Awards 2018  แบ่งเป็น 2 ประเภท  ดังนี้
          1. รางวัล Museum Thailand Awards 2018   คัดเลือกจากพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด    โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ท่าน   แยกประเภทตามฐานศาสตร์ความรู้ 5 สาย  
(อ้างถึงจาก   ICOM : International council of museums)  
         2. รางวัล   Museum Thailand Popular Vote 2018   โดยประชาชนที่เข้ามาใช้บริการข้อมูลในเว็บไซต์มิวเซียมไทยแลนด์ (www.museumthailand.com) จาก 1,500 แหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ

เครดิตภาพและข้อมูล : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ  (มิวเซียมสยาม)  


ประกาศ

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready