นศ.คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมโครงการตามรอยเส้นทางสายไหมไปเป็นคนซีอาน

31/08/2561 [view:412]

นศ.คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมโครงการตามรอยเส้นทางสายไหมไปเป็นคนซีอาน


          นางสาวณัฐนรี บรรลือเผ่าพงศ์ และนางสาวสุชัญญา ตันจรัสจิต นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมค่ายนักศึกษานานาชาติที่จัดขึ้นภายใต้นโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ชื่อโครงการ “ตามรอยเส้นทางสายไหม ไปเป็นคนซีอาน” สนับสนุนโดยรัฐบาลมณฑลซ่านซี เมืองซีอาน รวมระยะเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 กรกฎาคม 2561 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 66 คน จาก 25 ประเทศทั่วโลก นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวซีอาน ทัศนศึกษาท่องเที่ยวสถานที่สำคัญต่างๆ ทั้งทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวรรณกรรมของเมืองซีอาน ประเทศจีน เช่น สุสานจิ๋นซี กำแพงเมือง ศูนย์วรรณกรรม รวมถึงพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญต่างๆ นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน เช่น พิธีชงชา รำไทเก๊ก การวาดภาพทราย การทำหนังตะลุงจีน การเขียนพู่กันจีน เป็นต้น การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ นับเป็นโอกาสดีที่ทำให้นักศึกษาจากแต่ละประเทศได้ทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ของแต่ละประเทศอีกด้วย

ประกาศ

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready