บุคลากรคณะแพทย์ได้รับรางวัลตาราอวอร์ด จากเสถียรธรรมสถาน

31/08/2561 [view:346]

บุคลากรคณะแพทย์ได้รับรางวัลตาราอวอร์ด จากเสถียรธรรมสถาน


          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.สหัทยา ไพบูลย์วรชาติ รองผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ คุณสุคนธา คุณาพันธ์ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชศาสตร์ และประธานคณะกรรมการผู้ป่วยแบบประคับประคอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลตาราอวอร์ด ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2561 จากเสถียรธรรมสถาน โดยการเสนอชื่อจากชมรมพยาบาลแบบประคับประคอง ( ชพปป ) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ภาสกร สวัสดิรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เข้ารับรางวัลดังกล่าว ซึ่งทั้ง 3 ท่าน เข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 ณ เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพมหานคร

ประกาศ

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready