รองหัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มช. รับรางวัลพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชดีเด่น ประจำปี 2561

09/08/2561 [view:26]

รองหัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มช.
รับรางวัลพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชดีเด่น ประจำปี 2561


          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์ รองหัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับโล่รางวัลพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชดีเด่น สาขาวิชาการพยาบาล (สถาบันการศึกษา) ประจำปี 2561 จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล ในการประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 เรื่อง "พลังเสียงพยาบาล นำการปฏิวัติความคิด พลิกโฉมระบบบริการสุขภาพจิต" (Nurse a voice to rethink : Mental health services transformation)  จัดโดย สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

ประกาศ

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready