นศ.เทคนิคการแพทย์ รับรางวัลจากการประชุมวิชาการนานาชาติทันสมัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

02/08/2561 [view:25]

นศ.เทคนิคการแพทย์ รับรางวัลจากการประชุมวิชาการนานาชาติทันสมัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา


        นายคมกริบ หลงละเลิง นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Best oral presentation award (Silver) ในการประชุมวิชาการนานาชาติทันสมัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา (International Conference for Adaptations and Nutrition in Sports; ICANS) 2018 โดยมี รองศาสตราจารย์ สายนที ปรารถนาผล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา จัดขึ้น เมื่อวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัด ชลบุรี

ประกาศ

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready