2 นศ.คณะวิทย์ ได้รับทุน TF-SCALE 2018

06/07/2561 [view:35]

2 นศ.คณะวิทย์ ได้รับทุน TF-SCALE 2018


           นางสาวอภิชญา บุญรอด ภาควิชาชีววิทยา และนายธนวรรธน์ รอดริด ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับทุนในโครงการ Temasek Foundation Specialists Community Action and Leadership Exchange Program (TF-SCALE) 2018 โดยทั้ง 2 คน จะได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 21 กรกฎาคม 2561

ประกาศ

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready