อาจารย์ คณะพยาบาล มช. ผ่านการคัดเลือกให้รับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2561

02/07/2561 [view:21]

อาจารย์ คณะพยาบาล มช. ผ่านการคัดเลือกให้รับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2561


           อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2561 จาก สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ประเภทผู้ที่มีผลงานวิชาการด้านการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด/การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยจะเข้ารับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในงานประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 เรื่อง “เปลี่ยนผ่านการบำบัดสู่การจัดการปัญหายาเสพติดอย่างสร้างสรรค์” (Changing: Creative and Innovation for Solving Drug Problem Management)  ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม  อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี

ประกาศ

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready