นักศึกษา อก.มช.คว้ารางวัลชมเชย ThaiStar Packaging Awards 2018

01/06/2561 [view:30]

นักศึกษา อก.มช.คว้ารางวัลชมเชย ThaiStar Packaging Awards 2018


         นายยศวรรษ อํานา นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลชมเชย ในการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทยประจำปี 2561 ThaiStar Packaging Awards 2018 ประเภท : ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป Student Consumer Package (Prototype) : SC โดยมี อาจารย์ สุฐพัศ คําไทย รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ และนายสหรัฐ จันทร์ศิริ นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษา


ประกาศ

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2019 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready