อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มช. ได้รับเกียรติบัตรผู้หญิงที่มีพลังสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม

01/06/2561 [view:22]

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มช. ได้รับเกียรติบัตรผู้หญิงที่มีพลังสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม


            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม หัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับประกาศเกียรติคุณจาก กงสุลใหญ่เจนนิเฟอร์ ฮาร์ไฮ (Jennifer A. Harhigh) กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้หญิงที่มีพลังในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม เนื่องในวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก ประจำปี 2561 จากการสร้างสรรค์นวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีพอลิเมอร์ทางการแพทย์ อีกทั้งยังได้ร่วมแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมเด่น และร่วมเวทีเสวนา “พลังผู้หญิงกับการสร้างสรรค์เพื่อเศรษฐกิจและสังคม” ภายในงาน “Innovative Power of Lanna Women” ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Powering Change: Women in Innovation and Technology” โดย สำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 ณ ลานลิฟท์แก้ว ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ประกาศ

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2019 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready