นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ รับรางวัลจากงาน "MT Innovation"

01/06/2561 [view:20]

นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ รับรางวัลจากงาน


          นางสาวเกษญา มามูล นักศึกษาบัณฑิตศึกษาภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลที่ 2 จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง Anti-cryptococcal activity and anti-virulence factors of propolis from stingless bee ในการประชุมวิชาการประจำปีทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 42 "MT Innovation" จัดโดย สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่


ประกาศ

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2019 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready