นักศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ รองชนะเลิศงาน Startup Thailand 2018

25/05/2561 [view:38]

นักศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ รองชนะเลิศงาน Startup Thailand 2018


          นักศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ นำเสนอแอพพลิเคชัน เพื่อช่วยเหลือวงการเกษตรกรรมไทย  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศงาน Startup Thailand 2018

          นักศึกษาทีม COSMO วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) ชั้นปีที่ 3   ได้แก่ นางสาวหทัยชนก ดำรงศิริ นายฐาปกรณ์ ตูแวมือซา นายธนฤทธิ์ โล่ห์เพชรัตน์ และ นาย  กฤษฎา ตั้งพูนผลสวัสดิ์ โดยมี อาจารย์ ดร.นพพล ชูศรี เป็นที่ปรึกษาโครงการ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล จากการประกวดการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้านภูมิสารสนเทศ (G-CON 2018)  จัดโดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (Gistda) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ในงาน Startup Thailand 2018 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

           PlantPhet เป็นแอพพลิเคชันที่นักศึกษาได้พัฒนาขึ้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ซื้อสินค้าทางการเกษตร โดยการนำเสนอข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ในการเพาะปลูกและการซื้อขาย อาทิเช่น ราคาสินค้าทางการเกษตร,การพยากรณ์ราคาสินค้าล่วงหน้าตั้งแต่ 3 เดือน 6 เดือน และ 9 เดือน รวมถึงการแสดงราคาสินค้าเกษตรย้อนหลังตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 5 ปี อีกทั้งยังมีข้อมูลแผนที่การใช้ที่ดินในการเพาะปลูกที่สามารถบอกได้ว่าพื้นที่การเกษตรตำแหน่งไหนเหมาะกับพืชชนิดไหนโดยดูจากสถิติของการเพาะปลูกพืชและข้อมูลปัจจัยการผลิตของพืชแต่ละชนิดนำมาประกอบกันเพื่อให้เกษตรกรได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกชนิดของพันธุ์พืชได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้การเพาะปลูกได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับอุปสงค์ของตลาด จุดเด่นอีกข้อหนึ่งแอปพลิเคชั่นคือการให้เกษตรกรผู้ผลิตได้ลงทะเบียนจับคู่กับผู้ซื้อที่ต้องการสินค้าทางการเกษตร เพื่อเพิ่มช่องทางการขายให้กับเกษตรกร และ ช่องทางการซื้อให้กับผู้ซื้อสินค้าทางการเกษตร

ประกาศ

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2019 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready