บุคลากร มช. รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560

11/05/2561 [view:34]

บุคลากร มช. รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560


           ดร.หรรษา เทียนทอง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2560 " ด้านการบริหาร" จาก ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท) ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก

ประกาศ

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2019 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready