นศ.ทันตฯ ได้รับทุนศึกษาดูงานระยะสั้น ณ ประเทศสิงคโปร์

11/05/2561 [view:15]

นศ.ทันตฯ ได้รับทุนศึกษาดูงานระยะสั้น ณ ประเทศสิงคโปร์


นักศึกษาทันตแพทย์ พิมพ์นิภา วัฒนากล้า ชั้นปีที่ 2 และ นักศึกษาทันตแพทย์ พิจิตตรา จันคณา ชั้นปีที่ 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับทุนศึกษาดูงานระยะสั้น ในหลักสูตร “STEP Ecosperity Dialogue 2018” จาก National University of Singapore (NUS) และ Temasek ระหว่างวันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2561 ณ National University of Singapore

ประกาศ

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2019 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready