อาจารย์คณะการสื่อสารมวลชน มช. รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีจากสภาวิจัยแห่งชาติ

23/02/2561 [view:24]

อาจารย์คณะการสื่อสารมวลชน มช.
รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีจากสภาวิจัยแห่งชาติ


           อาจารย์ ดร.จิรเวทย์ รักชาติ หัวหน้าแขนงวิชาวิทยุกระจายเสียง คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีจากสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 เรื่อง “กรอบความรู้เรื่องเพศตามทัศนะของฟูโกต์ในเพลงไทย” (Foucault’s Sexual Episteme on Thai Songs) โดยมีพิธีประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณในพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Event Hall 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ประกาศ

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready