นักศึกษาคณะวิทย์ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 2 นักศึกษาฟิสิกส์ไทย เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อน GSI ณ เยอรมนี

23/02/2561 [view:30]

นักศึกษาคณะวิทย์ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 2 นักศึกษาฟิสิกส์ไทย
เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อน GSI  ณ เยอรมนี


           นายกันต์ภิสิฏฐ์  โกสุมศุภมาลา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนของสถาบันวิจัยไอออนหนัก GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research ให้เป็น 1 ใน 2 นักศึกษาวิชาฟิสิกส์ของไทย เข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของ GSI “HGS-HIRe Summer Student Program at GSI” ณ เมืองดาร์มสตัดท์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม - 13 กันยายน 2561

           โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อน HGS-HIRe Summer Student Program at GSI เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ Helmholtz Graduate School for Hadron and Ion Research และศูนย์วิจัยไอออนหนัก GSI ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาฟิสิกส์และสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องจากยุโรป และประเทศที่มีความร่วมมือกับ GSI ได้เข้าร่วมโปรแกรมดังกล่าวในช่วงฤดูร้อนของปี โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก (รวมประมาณ 30 คน) แต่ละคนจะได้เข้าร่วมกลุ่มวิจัยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของ GSI และทำโครงการวิจัยย่อยๆ ระหว่างการเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งยังได้รับฟังการบรรยายเพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการวิจัยสาขาต่างๆ ใน GSI นอกจากนี้โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนที่ GSI ยังมีหลักสูตรการสอนเกี่ยวกับ Soft Skill เบื้องต้น อีกด้วย (ข้อมูลจาก www.princess-it.org)

           ทั้งนี้ เมื่อปี 2560 นายกันต์ภิสิฏฐ์ ยังได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ให้เป็นหนึ่งในผู้แทนประเทศไทย (สาขาฟิสิกส์) เข้าร่วมโครงการ Asian Science Camp 2017 ระหว่างวันที่ 20-26 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย ตนกู อับดุล ราห์มัน รัฐเประก์ ประเทศมาเลเซีย อีกด้วย

ประกาศ

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready