นักศึกษา AccBA รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 Thailand Accounting Challenge 2018

22/02/2561 [view:29]

นักศึกษา AccBA รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 Thailand Accounting Challenge 2018
     นักศึกษาสาขาวิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย นางสาวนวพร เกียรติพลพจน์ นายชานนท์ นาคอ้าย และนางสาวชฎาภา ธรารักษ์ โดยมี อาจารย์ ดร.วิสุทธร จิตอารี อาจารย์ ดร.ปิติมา ดิศกุลเนติวิทย์ และอาจารย์ ดร.ตุลยา ตุลาดิลก เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 3 จากการเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 Thailand Accounting Challenge 2018 ชิงถ้วยรางวัลนายกสภาวิชาชีพบัญชี จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 150 ทีม  เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 ณ สภาวิชาชีพบัญชี กรุงเทพฯ

ประกาศ

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready