บัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ รับรางวัลบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2560

14/09/2560 [view:266]

บัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ รับรางวัลบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2560
ทันตแพทย์พุฒิพงศ์ ศรีภินันท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับรางวัล “บัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2560” พร้อมเงินรางวัล 100
,000 บาท จากมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยเข้ารับพระราชทานรางวัลฯ
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ณ
วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานครCMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready