นักศึกษาภูมิศาสตร์ คว้ารางวัลจากการแข่งขัน "นักพัฒนา Web Application with GISTDA Portal 2017 ระดับประเทศ"

06/09/2560 [view:261]

นักศึกษาภูมิศาสตร์ คว้ารางวัลจากการแข่งขัน


 

          นางสาวสุดารัตน์ ปีหลวง  นางสาวณภัทร ตันปกรณ์กุล  นางสาวกฤษณา อุดทารุณ  นายวีรพงษ์ วงศ์ก๋องแก้ว  นางสาวภัทราภรณ์ ใสคำ  และนายปณิฏฐา สุนันท์วิริยกุล  นักศึกษาภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศ ในการเข้าร่วมการแข่งขัน "นักพัฒนา Web Application with GISTDA Portal 2017 ระดับประเทศ" ในงาน GISTDA Innovation Day 2017 ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) : GISTDA เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready