คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รับรางวัลแม่อุปฎฐากสามเณรดีเด่น

04/09/2560 [view:250]

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ รับรางวัลแม่อุปฎฐากสามเณรดีเด่น


     ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยมี พระเทพโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา เป็นประธานคณะสงฆ์ ในพิธีดังกล่าว ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลแม่อุปฎฐากสามเณรดีเด่น เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560

ประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ รายงาน

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready