บริการออนไลน์จากสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แอพพลิเคชัน RegCMU Mobile
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา เล็งเห็นความสำคัญในการนำเทคโนโลยีอุปกรณ์การสื่อสาร (Smart Device) ที่มีความโดดเด่นในด้านระบบปฏิบัติการ สมรรถภาพของเครื่อง และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยได้พัฒนาแอพพลิเคชัน RegCMU มาประยุกต์ใช้กับการให้บริการงานทะเบียนการศึกษาในรูปแบบMobile Application บน Smart Device ได้อย่างสะดวกทุกที่ ทุกเวลา เพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2556 เป็นต้นมา

แอพพลิเคชั่น RegCMU Login เข้าสู่ระบบ ด้วย CMU IT Account ซึ่งจะครอบคลุมการให้บริการทั้งสำหรับนักศึกษาและอาจารย์ อาทิ ข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษา ผลการลงทะเบียน ตารางสอน ตารางสอบ ผลการศึกษา ฯลฯ

ขอเชิญดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น RegCMU ได้ฟรี โดยค้นหาคำว่า RegCMU จาก Google Play และ App Store ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www3.reg.cmu.ac.th/mobile/ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ คลิกที่นี่

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready